Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Algemene Rekenkamer (AR)

Hoog College van Staat

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 14-09-2022 Op 05-04-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Voorhout 8
2514 ED Den Haag
Postadres Postbus 20015
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 342 43 44 (algemeen)
Internet http://www.rekenkamer.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@rekenkamer.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (7)

Algemene informatie

Afkorting AR

Functies

President Arno Visser
Collegelid Barbara Joziasse,
Ewout Irrgang
Secretaris Cornelis van der Werf
Directeur Bas Wakkerman,
Mark Smolenaars,
Joost van Hofwegen,
Maaike Adema,
Annemarie Jansen,
Miranda Pirkovski,
Burhan Gün

Beschrijving

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Haar wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover rapporteert de Algemene Rekenkamer één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van dit oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verlenen aan het kabinet. Daarnaast rapporteert de Algemene Rekenkamer over afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid