Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-08-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 556
2501 CN Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 376 57 65 (algemeen)
Fax (070) 345 75 28
Internet http://rop.caop.nl (algemeen)
E-mail info@caop.nl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Secretaris mr. N.Ph. Geelkerken
Secretariaat H.L. Kokshoorn
Vice-voorzitter nntb voor 2017
Voorzitter Mr. S. Pijpstra

Organisatiebeschrijving

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en werknemers bij de overheid. De ROP heeft diverse taken. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer - desgevraagd of uit eigen beweging - over aangelegenheden die het overheidspersoneelsbeleid betreffen. Ook doet de ROP aanbevelingen aan de overheidssectoren. Voorts is de ROP verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?