Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Ministerie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 06-07-2023 Op 06-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 64 26 (algemeen)
Fax (070) 363 91 53
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (11)

Agentschappen (9)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (9)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (10)

Algemene informatie

Afkorting BZK

Functies

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mw. mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot (CDA)
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dhr. H.M. (Hugo) de Jonge (CDA)
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering mw. drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen (D66)
Plv. secretaris-generaal dhr. M.R. (Mark) de Boer

Beschrijving

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Identificatiecodes

KVK-nummer 50200097

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?