Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 04-04-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Schenkkade 100
2595 AS Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 700 05 00 (algemeen)
Fax (070) 315 24 11
Internet https://www.oprijk.nl/ (algemeen)
E-mail info@p-direkt.minbzk.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.oprijk.nl/

Algemene informatie

Afkorting O&P Rijk
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur mw. M.A. (Marijke) van den Broek

Organisatiebeschrijving

Bij Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) komen alle uitvoeringsvraagstukken op het terrein van organisatie en personeel bij elkaar. Samen bieden we basisdienstverlening en dienstverlening op maat. We werken voor alle medewerkers, managers, hr-directies en beleidsmakers binnen het Rijk.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?