Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Hoge Raad van Adel

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nassaulaan 2-b
2514 JS Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16325
2500 BH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 361 42 81 (algemeen)
Internet https://www.hogeraadvanadel.nl (algemeen)
https://www.hogeraadvanadel.nl/contact (contact)
E-mail info@hogeraadvanadel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Nee

Functies

Lid mr. H.C.R.M. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn,
drs. R.M. barones van Pallandt,
mr. C.J.A. barones Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt,
jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
Voorzitter jhr. mr. J.P. de Savornin Lohman
Secretaris mr. M.R.M.M. Scheidius
Wetenschappelijk medewerker dr. C.A.M. Gietman
Medewerker advisering drs. J.C.C.F.M. van den Borne
Administratief medewerker A. Gritter

Organisatiebeschrijving

Ingesteld bij besluit van de Soevereine Vorst van 24 juni 1814, nr.10. Samenstelling en bevoegdheid zijn geregeld in de Wet op de adeldom van 10 mei 1994, Stb.360. TAAK: - adviseren van a. de Minister van Algemene Zaken betreffende naamgeving, titulatuur en wapenverlening van leden van het Koninklijk Huis; b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende alle adelszaken en de samenstelling en wijziging van de wapens van publiekrechtelijke lichamen; c. de besturen van publiekrechtelijke lichamen inzake de samenstelling van de door hen gewenste vlaggen; d. de Minister van Justitie omtrent verzoeken tot naamswijziging, waarbij de namen van adellijke geslachten of van heerlijkheden en dergelijke betrokken zijn; e. de Minister van Defensie inzake ontwerpen van emblemen en medailles van krijgsmachtonderdelen; - het verrichten van de uit het bovenstaande voortvloeiende werkzaamheden; - in het algemeen het verstrekken van advies en voorlichting op genealogisch en heraldisch gebied aan rechtspersonen en particulieren. COLLECTIE: - Archieven Hoge Raad van Adel 1814 - heden; - Genealogische en heraldische handschriften; - Enkele archieven van adellijke families; - Gespecialiseerde bibliotheek.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?