Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-08-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Europaweg 4
2711 AH ZOETERMEER
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20010
2500 EA DEN HAAG

Contactgegevens

Telefoon (079) 320 50 50 (algemeen)
Fax (070) 320 07 33
Internet http://www.aivd.nl (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (3)

Algemene informatie

Afkorting AIVD

Functies

directeur-generaal Dhr. drs. E.S.M. (Erik) Akerboom MPM
plv. directeur-generaal Mw. mr. M.J. (Marja) Horstman

Organisatiebeschrijving

In het belang van de nationale veiligheid heeft de AIVD de volgende taken: - het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die door de doelen die zij nastreven, of door hun activiteiten een gevaar kunnen vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de staatsveiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat - het verrichten van veiligheidsonderzoeken - het bevorderen van beveiligingsmaatregelen - het doen van onderzoek naar andere landen

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?