Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

SSC-ICT (SSC-ICT)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-10-2022 Op 28-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon (088) 371 01 00 (algemeen)
Internet https://www.ssc-ict.nl/ (algemeen)
E-mail ssc-ict@minbzk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting SSC-ICT
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur dhr. drs. E. (Erik) Joustra

Beschrijving

Wij zijn SSC-ICT, een van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Met onze ICT-diensten zorgen wij ervoor dat ruim 40.000 rijkscollega’s van 7 ministeries hun werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen uitvoeren.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017