Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijkswaterstaat (RWS)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-03-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (0800) 80 02 (algemeen)
Internet https://www.rijkswaterstaat.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/index.aspx

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting RWS
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Personeel

Aantal fte 9864
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Meer informatie

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
Onbekend Doorlichting RWS

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?