Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijkswaterstaat (RWS)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 09-02-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (0800) 80 02 (algemeen)
Internet https://www.rijkswaterstaat.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/index.aspx

Algemene informatie

Afkorting RWS
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Personeel

Aantal fte 9864
Peildatum fte 31-12-2020

Functies

Directeur-generaal mw. drs. M.C.A. (Michèle) Blom

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
Onbekend Doorlichting RWS

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?