Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijkswaterstaat (RWS)

Agentschap

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 03-09-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Telefoon (0800) 80 02 (algemeen)
Internet https://www.rijkswaterstaat.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Laatste doorlichting rapport Doorlichting RWS
Personeelsomvang in FTE 9864,0 (op 31-12-2020)

Functies

Directeur-generaal mw. drs. M.C.A. (Michèle) Blom

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017