Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Ministerie

Actief van 14-10-2010 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-11-2023 Op 28-06-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 22-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 456 00 00 (algemeen)
Internet http://www.minienw.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (2)

Agentschappen (2)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (32)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (5)

Algemene informatie

Afkorting IenW

Functies

Minister dhr. M.G.J. (Mark) Harbers (VVD)
Staatssecretaris mw. drs. V.L.W.A. (Vivianne) Heijnen (CDA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1)

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.

Identificatiecodes

KVK-nummer 52766179

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?