Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1993 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-05-2024 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein ZuidWest 1001
1117 CV Schiphol
Noord-Holland
Postadres Postbus 75200
1117 ZT Schiphol

Contactgegevens

Telefoon (020) 406 20 00 (algemeen)
Internet http://www.lvnl.nl/ (algemeen)
E-mail communications@lvnl.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting LVNL
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15, 18

Personeel

Aantal fte 1122
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
28-11-2019 TK 31936 nr. 703
17-11-2014 TK 31936 nr. 230

Taken & bevoegdheden

  • Het veilig en efficient afhandelen van het luchtverkeer op en rond de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport en boven Nederland tot 24.500 voet;
  • het vernieuwen en beheren van technische systemen;
  • het verstrekken van luchtvaartinlichtingen;
  • het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding;
  • het verzorgen van luchtvaartkaarten en publicaties.

Identificatiecodes

KVK-nummer 34367959

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 4101 - Luchtverkeersleiding Nederland
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?