Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Keuringsinstanties geluidshinder

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-2004 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-08-2019 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-08-2019 doorgevoerd.

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 0
Peildatum fte 31-12-2016

Organisatiebeschrijving

Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.

Taken & bevoegdheden

  • Beoordelen of de verklaring van de fabrikant van materieel voor gebruik buitenshuis (zoals onder meer grondverzetmaterieel, mobiele kranen, wegenbouw-machines, grasmaaiers en energieaggregaten voldoet aan de overeenstemmingbeoordelingspro¬cedures.
  • Afgeven van een certificaat aan de fabrikant.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?