Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Keuringsartsen voor de scheepvaart

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-11-2019 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 22-11-2019 doorgevoerd.

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Organisatiebeschrijving

Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.

Taken & bevoegdheden

Een aantal artsen in en buiten Nederland is door de minister van I&M aangewezen als keuringsarts voor de scheepvaart. De in Nederland aangewezen keuringsartsen voor de scheepvaart geven geneeskundige verklaringen voor de binnenvaart en voor de zeevaart af. De in het buitenland aangewezen keuringsartsen voor de scheepvaart geven uitsluitend geneeskundige verklaringen voor de zeevaart af. Daarnaast zijn er keuringsartsen erkend (de betreffende regelgeving maakt een onderscheid tussen aangewezen en erkende keuringsartsen) voor het afgeven van geneeskundige verklaringen voor zeevarenden zonder wachtfunctie en/of veiligheidstaken.

De lijst met aangewezen en erkende artsen staat op de ILT website en wordt maandelijks geactualiseerd. Zie: Keuringsartsen

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?