Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Havenbeheerders

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-1983 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-08-2019 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-08-2019 doorgevoerd.

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 0
Peildatum fte 31-12-2016

Organisatiebeschrijving

Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.

Taken & bevoegdheden

  • De beheerder van een aangewezen haven draagt zorg voor een toereikende voorziening voor het in ontvangst nemen van scheepsafval en overige schadelijke stoffen afkomstig van schepen. Deze taak kan worden uitgevoerd door een zogenoemde houder van een havenontvangstvoorziening.
  • Daarnaast kan de havenbeheerder op grond van de Wet havenstaatscontrole de toegang van een schip, dat op een zogenoemde zwarte of grijze lijst staat, tot zijn haven weigeren.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?