Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (IBKI)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1995 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-04-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
Utrecht
Postadres Postbus 2360
3430 DV Nieuwegein

Contactgegevens

Telefoon (030) 608 77 66 (algemeen)
Internet http://www.ibki.nl/ (algemeen)
E-mail info@ibki.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting IBKI
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 63
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
17-09-2018 TK 33147 nr. 6

Taken & bevoegdheden

  • Afnemen examen Rij-instructeur;
  • Houden van register certificaten rij-instructeur;
  • Afnemen examens keurmeester APK;
  • Afnemen examens LPG-technicus.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?