Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1988 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 31-08-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 31-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Berghaven 16
3151 HB Hoek van Holland
Zuid-Holland
Postadres Postbus 830
3000 AV Rotterdam

Contactgegevens

Telefoon (088) 900 25 00 (algemeen)
Fax (088) 900 25 88
Internet https://www.loodswezen.nl (algemeen)
E-mail info@loodswezen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting NLC
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Taken & bevoegdheden

De gezamenlijke registerloodsen vormen de Nederlandse loodsencorporatie (NLC). Het lidmaatschap van de corporatie is verplicht en van rechtswege geregeld. De NLC is een openbaar lichaam voor beroep in de zin van artikel 134 van de Grondwet. De corporatie heeft verordenende bevoegdheid ten opzichte van haar leden op een aantal gebieden, zoals de opleiding, beroepsuitoefening en dienstverlening. Handhaving van de verordeningen geschiedt tuchtrechtelijk, door het tuchtcollege loodsen. De corporatie heeft drie organen: de voorzitter, die de corporatie extern vertegenwoordigt, de algemene raad, die het dagelijks bestuur vormt, en de ledenvergadering, die de verordeningen vaststelt.

Identificatiecodes

KVK-nummer 50514350

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 2024 - LOODSWEZEN B.V. NEDERLANDS
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPLoodsen)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?