Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Adviesraad Migratie (AM)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

Actief van 01-04-2001 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-08-2023 Op 06-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Zuid-Holland

Contactgegevens

Telefoon 06 46 84 09 07 (algemeen)
Internet https://www.adviesraadmigratie.nl (algemeen)
E-mail h.m.s.braat-naber@adviesraadmigratie.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting AM
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)

Functies

Secretaris-directeur dhr. mr. W.N. (Wolf) Mannens
Voorzitter mw. prof. dr. M. (Monique) Kremer
Vicevoorzitter Mw. mr. M. (Mariam) Chébti

Organisatiebeschrijving

De Adviesraad Migratie is een onafhankelijk adviescollege onder de Kaderwet adviescolleges, ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000. Zij adviseert regering en parlement over migratiebeleid en vreemdelingenrecht. De adviesraad wordt ondersteund door een secretariaat. De leiding van het secretariaat berust bij de secretaris van de Adviesraad Migratie.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?