Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Adviesraad Migratie (ACVZ)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-10-2022 Op 20-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-10-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-04-2001 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Telefoon (070) 370 43 00 (algemeen)
Internet https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl (algemeen)
E-mail h.m.s.braat-naber@acvz.minjenv.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting ACVZ
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)

Functies

Secretaris-directeur dhr. mr. W.N. (Wolf) Mannens
Voorzitter mw. prof. dr. M. (Monique) Kremer
Vicevoorzitter mw. prof. dr. mr. T. (Tesseltje) de Lange

Beschrijving

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege onder de Kaderwet adviescolleges, ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000. Zij adviseert regering en parlement over migratiebeleid en vreemdelingenrecht. De adviesraad wordt ondersteund door een secretariaat. De leiding van het secretariaat berust bij de secretaris van de ACVZ.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017