Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Justitie en Veiligheid (JenV)

Ministerie

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-01-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-04-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 79 11 (algemeen)
Fax (070) 370 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (13)

Agentschappen (7)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (27)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (20)

Algemene informatie

Afkorting JenV

Functies

Minister van Justitie en Veiligheid mw. D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius (VVD)
Minister voor Rechtsbescherming dhr. F.M. (Franc) Weerwind (D66)
Staatssecretaris Asiel en Migratie dhr. E. (Eric) van der Burg (VVD)
Secretaris-generaal dhr drs. H. W. M. (Dick) Schoof
Plaatsvervangend secretaris-generaal dhr. H. J. I. M. (Ric) de Rooij
Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, tevens CIO JenV mw. drs E.L. (Emine) Özyenici MCM

Organisatiebeschrijving

Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint. Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid. Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak. Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27380834

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?