Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-02-2024 Op 08-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16950
2500 BZ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 751 50 50 (algemeen)
Fax
Internet https://www.nctv.nl (algemeen)
E-mail communicatie@nctv.minjenv.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.nctv.nl/contact

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (11)

Algemene informatie

Afkorting NTCV

Functies

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dhr. P.J. Aalbersberg EMPM
plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen Hester Somsen
Directeur Contraterrorisme en Beveiliging Burgerluchtvaart Wieke Vink
Directeur Nationale Crisisbeheersing Marco Zannoni
Directeur Bewaken en Beveiligen Erik Schut

Organisatiebeschrijving

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Hoofdopdrachten: * Nederland digitaal veilig maken * Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden * Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren Taken: * Het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s * Het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen * Het (doen) verhogen van cybersecurity * Het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken * Het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie van de NCTV ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?