Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidregio's (DGPenV) (DG POL)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-11-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon (algemeen)
Fax (070) 370 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (10)

Algemene informatie

Afkorting DG POL

Beschrijving

In het DG Politie staat de verantwoordelijkheid centraal van de minister van Veiligheid en Justitie voor het functioneren van de politieorganisatie en het leveren van politiezorg. Doel is om de kwaliteit en het presterend vermogen van de politieorganisatie te verhogen waardoor Nederland veiliger wordt. Per 1 juli 2012 bestaat DG Politie uit drie directies / portefeuilles: Portefeuille Bedrijfsvoering Politie: mr. A.F. Gaastra (directeur), tel: 070 – 426 74 97 Portefeuille Regie en Control: vacature Portefeuille Politieel beleid en Taakuitvoering: mr. M.N. Cramwinckel (directeur), tel: 070 – 426 69 95