Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Portefeuille Politieorganisatie en- Middelen

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-10-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 04-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-10-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon (algemeen)
Fax (070) 370 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (6)

Beschrijving

Tot deze portefeuille behoren alle taken die samenhangen met het eigenaarschap van de politieorganisatie. Dat wil zeggen de zorg voor de continuïteit van de politieorganisatie en een zodanige inrichting van de bedrijfsvoering dat de politie op een efficiënte manier de opgedragen taken kan uitvoeren. Ook het waarborgen van de omvang en kwaliteit van het politiepersoneel behoort hiertoe. De focus is gericht op het beheer, het beleid en de continuïteit van de politieorganisatie.