Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1994 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-09-2022 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Magistratenlaan 172
5223 MA 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
Postadres Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

Contactgegevens

Telefoon (088) 787 10 00 (algemeen)
Internet https://www.rvr.org/ (algemeen)
E-mail info@rvr.org (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting RvR
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15

Personeel

Aantal fte 264,9
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
04-05-2022 TK 31753 nr. 251

Taken & bevoegdheden

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor de organisatie en het verlenen van rechtsbijstand en mediation. Hij houdt toezicht op de uitvoering hiervan. Daarnaast coördineert de Raad in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie de uitvoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen en voert hij ook de Wet beëdigde tolken en vertalers (WBTV) uit.

Identificatiecodes

KVK-nummer 50589342

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?