Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kansspelautoriteit (Ksa)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2012 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-09-2023 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 298
2501 CG Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 302 13 00 (algemeen)
Internet http://www.kansspelautoriteit.nl (algemeen)
E-mail info@kansspelautoriteit.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ksa
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 82
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
05-12-2022 TK 24557 nr. 206
09-11-2017 TK 25268 nr. 149

Taken & bevoegdheden

  • De raad van bestuur heeft, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald, tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten,
  • het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving,
  • het geven van voorlichting en informatie,
  • het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen,
  • alsmede de handhaving daarvan.

Identificatiecodes

KVK-nummer 55010792

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?