Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1993 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-01-2024 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 71
2501 CB Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 414 20 00 (algemeen)
Internet http://www.schadefonds.nl/ (algemeen)
E-mail info@schadefonds.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting SGM
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 82,8
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
10-11-2020 TK 25268 nr. 191

Taken & bevoegdheden

Tegemoetkomen aan slachtoffers van ernstige opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven voor de letstelschade. Indien betrokkene is overleden, kunnen nabestaanden een verzoek doen om een uitkering.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?