Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) (DGRR)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-11-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-11-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (6)

Algemene informatie

Afkorting DGRR

Functies

Secretariaat Secretariaat
plv. Directeur-Generaal dhr. drs. A. IJzerman MPA
Directeur-Generaal vacant,
Mw mr drs A. G. van Dijk

Organisatiebeschrijving

De directie Veiligheid en Bestuur (DVB) richt zich op het domein van de bestuurlijke (gemeentelijke) aanpak van openbare orde en veiligheid en criminaliteit en keteninformatievoorziening. Taken De directie heeft tot taak om gemeenten zodanig toe te rusten dat deze -niet vrijblijvend - hun verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke aanpak van sociale onveiligheid en georganiseerde criminaliteit kunnen nemen. Dat betreft zowel de directe gemeentelijke taken als de gemeentelijke regie om integraal sociaal veiligheidsbeleid tot stand te brengen. Ook heeft de directie tot taak de samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van informatievoorziening te initiëren, stimuleren en realiseren.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?