Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Openbaar Ministerie (OM)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-04-2022 Op 31-01-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parket-Generaal (hoofdkantoor)
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Fax
Internet https://www.om.nl/organisatie (algemeen)
https://www.om.nl/contact
E-mail post@om.nl (algemeen)

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting OM

Organisatiebeschrijving

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord. Beschrijving: Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes door het Parket Centrale Verwerking OM beoordeeld. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, jaarlijks enkele honderdduizenden zaken. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De arrondissementsparketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van het Ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal(het College) in Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. Het OM bestaat uit: College van procureurs-generaal; Parket Generaal; tien arrondissementsparketten; het Ressortsparket met vier vestigingen; Landelijk Parket; Functioneel Parket; Parket Centrale Verwerking OM; Wetenschappelijk Bureau OM; Dienstverleningsorganisatie OM; Rijksrecherche

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?