Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Politieacademie

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1992 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-07-2021 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn
Gelderland
Postadres Postbus 834
7301 BB Apeldoorn

Contactgegevens

Telefoon (088) 662 20 00 (algemeen)
Internet http://www.politieacademie.nl/ (algemeen)
E-mail info@politieacademie.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 15

Personeel

Aantal fte 2
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

  • Het ondersteunen van de landelijke werving en het uitvoeren van de selectie;
  • het verzorgen van initieel en post-initieel politieonderwijs (inclusief examinering);
  • het overdragen van kennis aan de Nederlandse politie en het bijdragen aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak, onder meer door het verrichten van onderzoek;
  • het ontwikkelen en verzorgen van andere opleidingen dan het initieel of post-initieel onderwijs;
  • Verder kan de Politieacademie marktactiviteiten uitvoeren (zie artikel 3 lid 2 van de Wet op het LSOP), mits die werkzaamheden samenhangen met bovengenoemde taken, niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van private aanbieders van vergelijkbare diensten en tegen ten minste kostendekkende prijzen worden verricht.

Identificatiecodes

KVK-nummer 50903349

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?