Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Inspectie van het Onderwijs (OI)

Inspectie

Deze organisatie heeft geen redacteur Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 19-01-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 28-10-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 19-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres St.-Jacobsstraat 200
3511 BT Utrecht
Postadres Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 669 60 60 (algemeen)
Fax
Internet http://www.onderwijsinspectie.nl (algemeen)
https://contactformulier.onderwijsinspectie.nl/contact (contactformulier)
Contactpagina https://www.onderwijsinspectie.nl/contact

Organisatieonderdelen (4)

Algemene informatie

Afkorting OI
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Functies

Inspecteur-Generaal mw. mr. A. (Alida) Oppers

Organisatiebeschrijving

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Dit doet zij hoofdzakelijk door onderzoek op de school. In eerste instantie is een school zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit bij een onderzoek zoveel mogelijk hierop aan. De intensiteit van het toezicht is afhankelijk van het presteren van de school. De onderwijsinspectie wil scholen inspireren en stimuleren initiatieven te nemen om de eigen kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO) ziet toe op de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs door onafhankelijke deskundigen. De inspectie ziet op haar beurt toe op het functioneren van de NVAO en het accreditatiestelsel als geheel.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?