Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministerie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 Op 04-01-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 412 34 56 (algemeen)
Fax (070) 412 34 50
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (10)

Agentschappen (2)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (21)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (19)

Algemene informatie

Afkorting OCW

Functies

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dhr. dr. R.H. (Robbert) Dijkgraaf (D66)
Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs mw. drs. M.L.J. (Mariëlle) Paul (VVD)
Staatssecretaris Cultuur en Media mw. dr. G. (Gunay) Uslu (D66)
Secretaris-generaal mw. drs. M.J. (Marjan) Hammersma

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Beschrijving

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?