Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 04-08-2021 Op 08-12-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-08-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
Groningen
Postadres Postbus 30040
9700 RM Groningen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
Archiefzorgdrager Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’

Bevoegdheden

Artikel 2b

Aan het bestuur van Het Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’ zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van het college en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2, eerste lid, genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en het college over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of het college worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of het college opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
26-10-2001 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
25-11-2016 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Doel

De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en het college bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaats van de gemeente, in gezamenlijkheid te behartigen.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
Datum van oprichting 26-10-2001
Telefoon (050) 599 20 00 (algemeen)
Internet https://www.groningerarchieven.nl (algemeen)
https://www.groningerarchieven.nl/over-ons/contact (contact)
E-mail info@groningerarchieven.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?