Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch informatie Centrum

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 27-11-2021 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-02-2022 Op 02-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-02-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Citadel
Zuid-Willemsvaart 2
5211 NW ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 81
5201 AB ’s-Hertogenbosch

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Brabants Historisch Informatie Centrum

Bevoegdheden

Artikel 2b

Aan het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges, de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2, eerste lid, genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister, de colleges en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen over de taken en bevoegdheden, die door de Minister, de colleges of de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister, de colleges of de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
02-02-2005 Aa en Maas Algemeen bestuur,
Dagelijks bestuur
02-02-2005 De Dommel Algemeen bestuur,
Dagelijks bestuur
02-02-2005 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
02-02-2005 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
02-02-2005 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
02-02-2005 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
02-02-2005 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
02-02-2005 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders
27-11-2021 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Land van Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Maashorst College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Brabants Historisch Informatie Centrum
Datum van oprichting 02-02-2005
Telefoon (073) 681 85 00 (algemeen)
Internet http://www.bhic.nl (algemeen)
E-mail info@bhic.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?