Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Pf)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 26-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2004 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 514
8000 AM Zwolle
Telefoon (088) 605 51 55 (algemeen)
Internet https://www.vfpf.nl/ (algemeen)
E-mail helpdesk@vfpf.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Pf
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 99,5
Peildatum fte 01-09-2021
Toelichting fte Deze zbo deelt samen met het Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs een personeelsbestand.

Taken & bevoegdheden

Zorgdragen voor de vergoeding van de kosten die verband houden met werkloosheidsuitkeringen voor het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1183 - APG GROEP CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid