Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Onderwijsraad (OR)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 310 00 00 (algemeen)
Internet https://www.onderwijsraad.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@onderwijsraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting OR
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 19
Toelichting afwijkende bepalingen De Onderwijsraad kent ten hoogste negentien leden.

Functies

Voorzitter mw. prof. dr. E.H. (Edith) Hooge
Secretaris-directeur mw. drs. M. (Mirjam) van Leeuwen
Vicevoorzitter dhr. drs. R. (Rob) Schuur
Directiesecretaris mw. drs. M.E. (Maria) Gresnigt-Bakx

Organisatiebeschrijving

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in zowel ten opzichte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als ten opzichte van het onderwijsveld. Niet alleen adviseert de raad gevraagd dan wel ongevraagd de betrokken bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?