Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 20-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2010 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Kempkensberg 12
9722 LG Groningen
Provincie Groningen
Postadres Postbus 30155
9700 LG Groningen
Telefoon (050) 599 77 55 (algemeen)
Internet http://www.duo.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting DUO
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Personeel

Aantal fte 2452,9
Peildatum fte 01-01-2020

Functies

Directeur-generaal dhr. mr. ing. H.A. (Harmen) Harmsma

Beschrijving

De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • innen van lesgelden en studieschulden
  • erkennen van diploma's, beheren diplomaregister
  • organiseren van school-, staats-, Wft- en inburgeringsexamens
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
07-03-2019 Doorlichting DUO

Taken & bevoegdheden

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.

Identificatiecodes

KVK-nummer 50973029

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017