Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2007 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 85974
2508 CR Den Haag
Telefoon (070) 707 27 00 (algemeen)
Internet http://www.fondspodiumkunsten.nl (algemeen)
E-mail info@fondspodiumkunsten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Alternatieve naam Fonds Podiumkunsten
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 22
Toelichting afwijkende bepalingen Zover het een besluit betreft die het bestuur van een fonds neemt ter uitvoering van de in art. 9, eerste lid, van de wet op het specifiek cultuurbeleid bedoelde taak.

Personeel

Aantal fte 53
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

Het verlenen van subsidies aan kunstenaars en instellingen voor activiteiten die zijn gericht op het scheppen, produceren, presenteren en afnemen van podiumkunsten.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid