Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 25-11-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-04-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-04-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-04-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle
Postadres Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Historisch Centrum Overijssel
Archiefzorgdrager Historisch Centrum Overijssel

Bevoegdheden

Artikel 2b

 1. Aan het bestuur van Het Historisch Centrum Overijssel zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges en de Minister overgedragen:

  1. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

  2. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

  3. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

  4. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of de colleges worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

  5. het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

 2. Het Historisch Centrum Overijssel voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het eerste lid, het archiefbeleid en cultuurbeleid van de Minister en de gemeenten mede uit.

 3. Het Historisch Centrum Overijssel stelt zich tevens ten doel het in de archieven ondergebrachte cultureel erfgoed op actieve wijze toegankelijk te maken voor en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
27-07-2000 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders
25-11-2016 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders
25-11-2016 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Doel

De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Historisch Centrum Overijssel
Datum van oprichting 27-07-2000
Telefoon (085) 488 50 00 (algemeen)
Internet https://historischcentrumoverijssel.nl (algemeen)
https://historischcentrumoverijssel.nl/contact (contactformulier)
E-mail contacthco@historischcentrumoverijssel.nl (algemeen)
Contactpagina https://historischcentrumoverijssel.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?