Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zwolle (Zwolle)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lubeckplein 2
8017 JZ ZWOLLE
Overijssel
Postadres Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

Contactgegevens

Telefoon 14 038 (algemeen)
Internet http://www.zwolle.nl (algemeen)
E-mail postbus@zwolle.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zwolle

Geografische informatie

Oppervlakte 119,28 km2
Aantal inwoners 133141
Inwoners per km2 1116
Bevat plaatsen Zwolle

Functies

Burgemeester Dhr. P.H. Snijders (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. G.J. Nabers (CDA),
Dhr. R.A. van de Belt (ChristenUnie),
Dhr. dr. M. van Driel (D66),
Mw. A. Roelfs (GroenLinks),
Mw. mr. D.D. Mathijsen (Partij voor de Dieren),
Mw. mr. L.L. Koops (PvdA),
Dhr. B.J. Geerling (SP),
Mw. S.S.M. Bruggenkamp (Swollwacht),
Dhr. dr. C. Ercan (Volt),
Dhr. J.A.A. Willegers (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. D. Emmer
Locoburgemeester Mw. D.S. de Jong (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. E.W.K. Meurs
Raadslid Mw. mr. L.H. van der Giessen (CDA),
Mw. N. Hoorn (CDA),
Dhr. G.J. Nabers (CDA),
Dhr. dr. M.K. van der Veen (CDA),
Dhr. R.A. van de Belt (ChristenUnie),
Dhr. J. van Dieren (ChristenUnie),
Mw. G.J. Elshof-Rook (ChristenUnie),
Dhr. dr. E.G. Geerts (ChristenUnie),
Mw. mr. M.H. Herweijer (ChristenUnie),
Mw. K.A. ten Napel (ChristenUnie),
Dhr. J. Raap (ChristenUnie),
Dhr. dr. M. van Driel (D66),
Mw. mr. L.E. Klein Nagelvoort (D66),
Dhr. H.S. Oldengarm (D66),
Mw. mr. S. de Sevren Jacquet (D66),
Dhr. dr. J.P.L. Boon (GroenLinks),
Dhr. E.J. Noorda (GroenLinks),
Mw. mr. M.N. Ntumba (GroenLinks),
Dhr. dr. T.G. Peenstra (GroenLinks),
Dhr. P. Pelman (GroenLinks),
Mw. A. Roelfs (GroenLinks),
Mw. mr. M. Visser (GroenLinks),
Mw. mr. D.D. Mathijsen (Partij voor de Dieren),
Mw. mr. A. Spruijt (Partij voor de Dieren),
Mw. H. van Aalderen (PvdA),
Mw. S. Hoekstra (PvdA),
Mw. mr. L.L. Koops (PvdA),
Dhr. N. van der Schaaf (PvdA),
Dhr. dr. K.F. van Baal (SP),
Dhr. B.J. Geerling (SP),
Dhr. E.A. Bijleveld (Swollwacht),
Mw. S.S.M. Bruggenkamp (Swollwacht),
Mw. mr. J. Gołuńska (Swollwacht),
Dhr. dr. C. Ercan (Volt),
Mw. mr. M. Bakker (VVD),
Mw. mr. R.H. Courtz (VVD),
Mw. A. van de Klundert (VVD),
Dhr. dr. N.J.P. Tol (VVD),
Dhr. J.A.A. Willegers (VVD)
Wethouder Dhr. A. Spaans (CDA),
Mw. D.G. Rots (ChristenUnie),
Dhr. M.W.J. van Willigen (ChristenUnie),
Dhr. dr. P.V. Guldemond (D66),
Mw. D.S. de Jong (GroenLinks),
Mw. H.M.M. Schuttenbeld (GroenLinks)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 7
GroenLinks 7
VVD 5
PvdA 4
CDA 4
D66 4
Swollwacht 3
SP 2
Partij voor de Dieren 2
Volt 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0193
KVK-nummer 08218173

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?