Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-07-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 24-01-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuis gemeente Zwolle
Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle
Postadres Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Archiefzorgdrager Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Beleidsterreinen zorg en gezondheid | jeugdzorg

Bevoegdheden

Artikel 11: Bevoegdheden

  1. De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur.

  2. Alle bevoegdheden bij of krachtens enige wet van toepassing op de bedrijfsvoeringsorganisatie of zijn bestuursorganen komen toe aan het bestuur.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Hardenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Olst-Wijhe College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Ommen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Raalte College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Staphorst College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Steenwijkerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Zwartewaterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder de inkoop van diensten in het kader van de specialistische jeugdzorg, het contractmanagement, de (financiële) administratie, monitoring en de uitvoering van regionale inhoudelijke thema’s, tenzij het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie op zwaarwegende gronden anders beslist en uitsluitend met instemming van alle elf gemeenten.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Afkorting RSJ IJsselland
Datum van oprichting 01-01-2018
Telefoon 14 038 (gemeente Zwolle)
Internet https://www.rsj-ijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@rsj-ijsselland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rsj-ijsselland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?