Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zwartewaterland (Zwartewaterland)

Gemeente

Actief van 01-01-2001 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Telvorenstraat 2
8061 CB HASSELT
Overijssel
Postadres Postbus 23
8060 AA HASSELT

Contactgegevens

Telefoon (038) 385 30 00 (algemeen)
Internet http://www.zwartewaterland.nl (algemeen)
E-mail info@zwartewaterland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zwartewaterland

Geografische informatie

Oppervlakte 87,91 km2
Aantal inwoners 23448
Inwoners per km2 266
Bevat plaatsen Genemuiden, Hasselt, Mastenbroek, Zwartsluis

Functies

Burgemeester Dhr. ing. E.J. Bilder (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
Mw. A. Kijk in de Vergte-Floor (ChristenUnie),
Dhr. ing. D.J. Hoekman (PvdA),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. S. van der Zwaag
Locoburgemeester Dhr. M. Slingerland (SGP)
Raadsgriffier Mw. ing. H.W. Schotanus-Schutte
Raadslid Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Mw. ing. H. Fijn-Bulten (BGZ),
Mw. S. Hartman (BGZ),
Mw. L.M. van Veen (BGZ),
Dhr. ing. M. van der Vegte (CDA),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
Dhr. B.K. Aalbers (ChristenUnie),
Mw. A. Kijk in de Vergte-Floor (ChristenUnie),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. J. de Velde (ChristenUnie),
Dhr. K.J. Eenkhoorn (PvdA),
Dhr. ing. D.J. Hoekman (PvdA),
Dhr. A. Beens (SGP),
Dhr. W.T. Bisschop (SGP),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. K. Kolk (SGP),
Dhr. B. van Marle (SGP),
Dhr. N. Veerman (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Wethouder Dhr. J. van der Poel (ChristenUnie),
Dhr. mr. H. Rietman (PvdA),
Dhr. M. Slingerland (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 6
ChristenUnie 4
BGZ 4
CDA 2
PvdA 2
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1896
KVK-nummer 54552907

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?