Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zwartewaterland (Zwartewaterland)

Gemeente

Actief van 01-01-2001 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-11-2023 Op 08-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Telvorenstraat 2
8061 CB HASSELT
Overijssel
Postadres Postbus 23
8060 AA HASSELT

Contactgegevens

Telefoon (038) 385 30 00 (algemeen)
Internet http://www.zwartewaterland.nl (algemeen)
E-mail info@zwartewaterland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zwartewaterland

Geografische informatie

Oppervlakte 87,91 km2
Aantal inwoners 23368
Inwoners per km2 265
Bevat plaatsen Genemuiden, Hasselt, Mastenbroek, Zwartsluis

Functies

Burgemeester Dhr. ing. E.J. Bilder (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. ing. D.J. Hoekman (PvdA),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. S. van der Zwaag
Locoburgemeester Dhr. M. Slingerland (SGP)
Raadsgriffier Mw. ing. H.W. Schotanus-Schutte
Raadslid Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Mw. ing. H. Fijn-Bulten (BGZ),
Mw. S. Hartman (BGZ),
Mw. L.M. van Veen (BGZ),
Dhr. ing. M. van der Vegte (CDA),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
Dhr. B.K. Aalbers (ChristenUnie),
Mw. A. Kijk in de Vergte-Floor (ChristenUnie),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. J. de Velde (ChristenUnie),
Dhr. K.J. Eenkhoorn (PvdA),
Dhr. ing. D.J. Hoekman (PvdA),
Dhr. A. Beens (SGP),
Dhr. W.T. Bisschop (SGP),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. K. Kolk (SGP),
Dhr. B. van Marle (SGP),
Dhr. N. Veerman (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Wethouder Dhr. J. van der Poel (ChristenUnie),
Dhr. mr. H. Rietman (PvdA),
Dhr. M. Slingerland (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 6
ChristenUnie 4
BGZ 4
CDA 2
PvdA 2
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1896
KVK-nummer 54552907

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?