Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Raad voor Cultuur (RVC)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

Actief van 22-11-1995 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 23-11-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 310 66 86 (algemeen)
Internet https://www.raadvoorcultuur.nl (algemeen)
E-mail info@cultuur.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting RVC
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 16
Toelichting afwijkende bepalingen De Raad kan commissies samenstellen die bestaat uit anderen dan de leden.

Functies

Voorzitter mw. drs. K. (Kristel) Baele
Algemeen secretaris/directeur dhr. drs. J.J.G. (Jakob) van der Waarden

Beschrijving

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van Cultuur.

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Dit zijn adviezen over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten, over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud en over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?