Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 07-01-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 17-05-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1988 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bart de Graaffweg 2
1217 ZL Hilversum
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
Telefoon (035) 677 88 99 (algemeen)
Internet https://over.npo.nl/ (algemeen)
https://service.npo.nl/onderwerp/over-npo#contact-met-npo (contact)

Algemene informatie

Afkorting NPO
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 387
Peildatum fte 31-12-2020

Beschrijving

De Kaderwet zbo's is niet van toepassing, omdat de zbo-taak een neventaak is (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nummer 50, mededelingen minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Taken & bevoegdheden

  • Het bevorderen van samenwerking en coördinatie binnen de landelijke publieke omroep.
  • Het indelen van de zendtijd van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep.
  • De bekostiging van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid