Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Bestuursondersteuning

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-12-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-12-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 70 15 (algemeen)
Fax (070) 370 79 39

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (5)

Functies

Directeur Bestuursondersteuning (DBO) dhr. mr.drs. M.P. Bruinsma
Secretariaat mw. Y. van Eck-Keijsers

Organisatiebeschrijving

TAAK – Belast met ondersteunende taken ten behoeve van de departementsleiding bij de voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid, bij het bewaken van beleidsvoorbereidingsprocessen\; - managementondersteuning van de secretaris-generaal en plv. secretaris-generaal\; - voeren van het secretariaat van de centrale departementale overleggen\; - behandeling van parlementaire zaken\; - behandeling van Ministerraadsaangelegenheden\; - coördinatie van zaken met betrekking tot de Nationale Ombudsman\; - coördinatie van zaken met betrekking tot de WOB\; - coördineren van het algemene beveiligingsbeleid\; - departementale projectenpool\; - sector kabinetszaken

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?