Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Communicatie (DCOM)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-10-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 73 45 (algemeen)
Fax (070) 370 79 37
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)
E-mail dcom.secretariaat@minjenv.nl (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (2)

Algemene informatie

Alternatieve naam Directie Communicatie

Functies

Directeur mw. drs. K. (Karin) van Eerde
Plv. directeur dhr L.B. (Lodewijk) Hekking MA,
dhr. J. (Jan) van Zomeren

Organisatiebeschrijving

TAAK - Zorgdragen voor en geven van informatie omtrent het beleid en de taakuitoefening van het Ministerie aan het publiek, door middel van publiciteitsmedia en/of rechtstreeks\; - Geven van interne voorlichting op het ministerie omtrent gebeurtenissen, omstandigheden en meningen die het justitiebeleid en de taakuitoefening raken.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?