Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Communicatie (DCOM)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-10-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 73 45 (algemeen)
Fax (070) 370 79 37
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)
E-mail dcom.secretariaat@minjenv.nl (algemeen)

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (2)

Algemene informatie

Alternatieve naam Directie Communicatie

Functies

Directeur mw. drs. K. (Karin) van Eerde
Plv. directeur

Organisatiebeschrijving

TAAK - Zorgdragen voor en geven van informatie omtrent het beleid en de taakuitoefening van het Ministerie aan het publiek, door middel van publiciteitsmedia en/of rechtstreeks\; - Geven van interne voorlichting op het ministerie omtrent gebeurtenissen, omstandigheden en meningen die het justitiebeleid en de taakuitoefening raken.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?