Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Agentschap

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-09-2023 Op 13-02-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wester State
Tesselschadestraat 55
8913 HA Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon (058) 215 95 55 (algemeen)
Internet https://www.cjib.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.cjib.nl/contact

Algemene informatie

Afkorting CJIB
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Functies

Algemeen Directeur dhr. mr. drs. A. (Albert) Hazelhoff MBA
Directeur dhr. H.J. (Henkjan) Derks MGM,
mw. drs. A.E. (Annette) Veenstra

Beschrijving

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We zijn gevestigd in Leeuwarden en verzorgen de inning voor veel overheidsorganisaties.

We doen de inning en incasso van verkeersboetes maar innen ook andere geldboetes. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden. Met de inrichting van het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ontwikkelt het CJIB zich tot operationeel ketenregisseur. Het AICE coördineert de uitvoering van straffen in ons land. Denk bijvoorbeeld aan gevangenisstraffen, taakstraffen of verkeersboetes.

Met de uitvoering van deze taken levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid. We zijn een lerende en innovatieve organisatie met continu aandacht voor verbetering. De combinatie van innovatiekracht, kennis en deskundigheid zorgt voor een prominente positie binnen de overheid. Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat, is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?