Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-09-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-12-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 30132
2500 GC Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 072 50 00 (algemeen)
Internet https://www.dji.nl/ (algemeen)
Contactpagina https://www.dji.nl/contact

Organisatieonderdelen (5)

Algemene informatie

Afkorting DJI
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Functies

Hoofddirecteur mw. drs. J.P.M. (José) Lazeroms
Chief Information Officer mw. drs. H.H. (Hennie) Brands

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?