Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 11-10-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 10-01-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdgebouw
Laan van Ypenburg 6
2497 GB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 24044
2490 AA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 888 66 66 (algemeen)
Fax (070) 888 65 55
Internet http://www.forensischinstituut.nl/ (algemeen)
https://www.forensischinstituut.nl/contact-2/algemeen-contactformulier (contactformulier)
Contactpagina https://www.forensischinstituut.nl/contact-2

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Alternatieve naam NFI
Afkorting NFI
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Personeel

Aantal fte 633
Peildatum fte 01-01-2023
Toelichting fte https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2023/OWB/VI/onderdeel/1480233

Functies

Algemeen directeur dhr. M.R.P. (Marc) Elsensohn
Directeur Wetenschap en Technologie/Plv directeur NFI mw. dr. A. (Annemieke) de Vries

Organisatiebeschrijving

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) streeft ernaar de meest innovatieve en klantgerichte leverancier van forensische producten en diensten te zijn.

Het NFI voorziet nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid van betrouwbare informatie uit sporen. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin ook internationaal gezien voorop.

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
01-05-2021 Agentschapsdoorlichting NFI

Taken & bevoegdheden

Regeling taken NFI: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031558/2012-05-19/

Identificatiecodes

KVK-nummer 50384511

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?