Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 05-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdgebouw
Laan van Ypenburg 6
2497 GB Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 24044
2490 AA Den Haag
Telefoon (070) 888 66 66 (algemeen)
Fax (070) 888 65 55
Internet http://www.forensischinstituut.nl/ (algemeen)
https://www.forensischinstituut.nl/contact-2/algemeen-contactformulier (contactformulier)

Organisatieonderdelen (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam NFI
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Personeelsomvang in FTE 523,0 (op 01-01-2020)

Functies

Algemeen directeur dhr. M.R.P. (Marc) Elsensohn
Directeur Wetenschap en Technologie/Plv directeur NFI mw. dr. A. (Annemieke) de Vries

Beschrijving

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) streeft ernaar de meest innovatieve en klantgerichte leverancier van forensische producten en diensten te zijn.

Het NFI voorziet nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid van betrouwbare informatie uit sporen. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin ook internationaal gezien voorop.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017

Taken & bevoegdheden

Regeling taken NFI: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031558/2012-05-19/