Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Secretaris-generaal Cluster

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 25-07-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-08-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Onderdeel van

Organisatieonderdelen (3)

Functies

Directeur Aphrodite Bouchlas,
Rein ter Horst,
Magchiel van Meeteren

Organisatiebeschrijving

In het SG-cluster zijn de directies ondergebracht die inhoudelijk rechtstreeks door de SG aangestuurd worden en beheersmatig onder de verantwoordelijkheid vallen van de directeur Concernondersteuning. Het cluster kent uiteenlopende disciplines: BZK-brede advisering op het HRM-, Communicatie- en politiek/bestuurlijke domein, de BZK-brede verbinding en regie op de terreinen Kennis, Europa, Internationaal en Macro-economie, de departementale bedrijfsvoeringseenheid als ook de BZK-brede financiële-, de juridische- en i-control functies zijn in het cluster ondergebracht. Binnen het cluster is vanwege zijn bijzondere karakter bovendien één beleidsdirectie opgenomen, de directie Koninksrijksrelaties. Ook de permanent ‘flexibele schil’ van het kerndepartement maakt onderdeel uit van het cluster: BZK-Flex.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?