Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

directie Chief Information Office- Rijk (CIO-Rijk)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2024 Op 02-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 72 41 (algemeen)

Onderdeel van

Functies

CIORijk/directeur dhr. A. (Aart) van der Vlist

Organisatiebeschrijving

De directie CIO Rijk bevordert de optimale vormgeving van de informatisering en ICT in het Rijk en zbo’s. Dat doet CIO door het stellen van kaders en daarop toe te zien. Hiermee levert de directie tevens een bijdrage aan de efficiency en effectiviteit van de rijksdienst als geheel.

Om dit te bereiken is de directie verantwoordelijk voor:

  • het maken van I-beleid en –kaders voor de rijksdienst en op de naleving daarvan toe te zien;

  • doorvertaling en invulling van overheidsbrede I-kaders binnen de Rijksdienst;

  • het versterken van de I-functie binnen het Rijk;

  • het (verder) ontwikkelen van het rijksbrede CIO-stelsel;

  • het toetsen van grote projecten binnen de Rijksoverheid en publiekrechtelijke ZBO’s (hiertoe is het Bureau ICT Toetsing opgericht).

De directie staat onder leiding van CIO Rijk Lourens Visser.

De CIO Rijk is tevens voorzitter van het CIO beraad, waar de CIO’s van de ministeries en enkele grote uitvoeringsorganisaties in deel nemen.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?