Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

mr. drs. A. M. Weimar (André)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoon (070) 426 84 96 (algemeen)

Fax
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ (algemeen)
E-mail andre.weimar@minbzk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie directeur
Organisatieonderdeel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie - directie Inkoop- Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR)