Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Commissaris van de Koning (cvdK)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-06-2024 Op 24-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
Flevoland
Postadres Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contactgegevens

Telefoon (0320) 26 52 65 (algemeen)
Fax (0320) 26 52 60
Internet https://www.flevoland.nl (algemeen)
https://www.flevoland.nl/wie-zijn-we/commissaris-van-de-koning (CdK Flevoland)
E-mail secretariaatCdK@flevoland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.flevoland.nl/contact

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting cvdK

Functies

CdK A.J. Gerritsen

Organisatiebeschrijving

De commissaris van de Koning (cvdK) bekleedt het voorzitterschap in de vergaderingen van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt de provincie in en buiten rechte. De commissaris van de Koning wordt benoemd bij Koninklijk besluit (art. 131 Gr.w) voor een periode van 6 jaar. Dat gebeurt op voordracht van Provinciale Staten, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissaris van de Koning in provincie Flevoland is Leen Verbeek.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?